menusearch
karmapharmco.com

آنتی بیوگرام ,

آنتی بیوگرام
محصولات شرکت - دستگاه آنتی بیوگرافمحصولات شرکت - دستگاه آنتی بیوگراف - انجام تست آنتی بیوگرام به روش انتشار - سازی تست آنتی بیوگرام است. مدل جدید - دستگاه آنتی بیوگراف - دستگاه آنتی بیوگراف جهت انجام تست
دستگاه آنتی بیوگراف ، آنتی بیوگرام ،
3759 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
محصولات شرکت - قرص یا دیسک آنتی بیوتیک برای تست آنتی بیوگراممحصولات شرکت - قرص یا دیسک آنتی بیوتیک برای تست آنتی بیوگرام - برای تست آنتی بیوگرام دیسک یا قرص - نتی بیوتیک آنتی بیوگرام در تیوپ های رن - برای تست آنتی بیوگرام یا حساسیت دارو - مخصوص تست آنتی بیوگرام به روش انتشار - رص یا دیسک آنتی بیوتیک برای تست دی - اس خانواده آنتی بیوتیک ها تهیه شده و - متر. حاوی آنتی بیوتیک خالص. دارای مش - اساس کلاس آنتی بیوتیک ها. تهیه شده ب
قرص آنتی بیوتیک ، قرص آنتی بیوگرام ، Antibiotic tablets ،
4919 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
پرسش های متداول - ​قرص-آنتی-بیوگرام-از-لحاظ-اندازه-گیری-و-خوانش-چه-تفاوتی-با-دیسک-داردپرسش های متداول - ​قرص-آنتی-بیوگرام-از-لحاظ-اندازه-گیری-و-خوانش-چه-تفاوتی-با-دیسک-دارد
قرص آنتی بیوگرام ، اندازه گیری زون عدم رشد ،
764 بازدید، جمعه پنجم بهمن ۹۷